Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Helmes & Kersbergen Personal Training 2014
 
1. Het overeengekomen trainingsprogramma is strikt persoonsgebonden en kan daarom dus niet overgedragen worden aan iemand anders dan ondergetekende.

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die is vastgelegd in het persoonlijk beweegplan

3. De duur en inhoud van de personal training sessies is afhankelijk van het overeengekomen beweegplan

4. Het overeengekomen aantal trainingen dient in een aaneengesloten periode van 12 weken te worden gevolgd. Indien er sprake is van vakantie en/of ziekte zal de trainingsperiode naar verhouding in overleg met de trainer verlengd worden.

5. De betaling dient voorafgaand aan de trainingsperiode te geschieden. Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 149557744 t.n.v. Niek Helmes Personal Training onder vermelding van naam en factuur nummer.

6. De abonnementskosten van het fitness centrum zijn niet inbegrepen bij de personal training. Dit komt als aparte kostenpost op het factuur naar voren.

7. Afwezigheid en/of verhindering dient uiterlijk 24 uur vóór de training gemeld te zijn bij de trainer. Indien dit niet binnen 24 uur vóór de training gemeld is, kan de trainer beslissen om deze gemiste training alsnog af te schrijven.

8. Bij te laat verschijnen van trainer of cliënt op de training, is het niet vanzelfsprekend dat de tijd (aanlsluitend) kan worden ingehaald.

9. Afwezigheid en/of verhindering kan worden vermeld op het telefoon nummer van de desbetreffende trainer: Niek Helmes (0624100047). Bij tijdige afmelding van een training wordt in overleg met de trainer een geschikte nieuwe trainingsdatum/tijd vastgesteld.

10. Indien de trainer te laat is bij een training zal deze tijd in overleg met de cliënt worden ingehaald op een nieuwe afgesproken tijd.

11. De trainer behoud het recht om zonder opgaaf van reden de training, uiterlijk 24 uur van te voren, te annuleren en te verplaatsen.

12. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Algemene informatie

Het is van belang dat beide partijen het eens zijn over de
algemene voorwaarden, voordat de trainingen van start gaan.
Deze worden ondertekent tijdens het intake gesprek.

INFORMATIE

Klik hier om het informatiepakket te downloaden.

Download

Vraag hier uw gratis informatie pakket aan.